datahove-logo-300dpi

Nettsider

Ei nettside skal vere enkel å bruke, enkel å oppdatera, vere tilpassa alle skjermar og vere tiltalande å sjå på. Det er grunnlaget vårt for utvikling av alle nye nettsider.

Web-hosting

Me har konurransedyktige prisar og ulike driftsløysingar for ulike behov. Felles for dei alle er oppetid, rask respons og sikkerhet. 

Koding

Skulle du ynskje deg noko utanom det vanlege så kan det hende litt skreddarsaum må til. Vår innstilling er at alt er mogleg!

Referansar

Her er nokre av prosjekta våre. Klikk på dei for å zoome og bla.